Bereiden de cursussen Nederlands me voor op het inburgeringsexamen of staatsexamen?

Bereiden de cursussen Nederlands me voor op het inburgeringsexamen of staatsexamen?

Onze cursussen Nederlands bereiden je niet specifiek voor op het inburgeringsexamen/staatsexamen. Uiteraard kun je onze cursussen wel gebruiken om je kennis van de Nederlandse taal te vergroten.