Algemene voorwaarden

The Language Academy maakt deel uit van UvA Talen B.V. Waar in onderstaande voorwaarden The Language Academy geschreven wordt, kan UvA Talen B.V. gelezen worden.

 

Inschrijving

 1. Via de website meld je je aan voor een van onze online cursussen. Wanneer je je aanmeldt hebben wij je naam en e-mailadres nodig. Door je aan te melden ga je akkoord met onze Privacy- en cookieverklaring en onze Algemene voorwaarden en geef je The Language Academy toestemming om je af en toe e-mails te sturen met aanbiedingen en informatie over onze cursussen. Het lesgeld wordt direct voldaan bij inschrijving. De factuur met het daarop geldende BTW-percentage van 0% ontvang je per mail.
 2. De cursus waarvoor je je hebt ingeschreven, is beschikbaar gedurende de door jou gekozen termijn (3, 6 of 12 maanden).

 

Bedenktijd

 1. Een cursus van The Language Academy is een digitaal product. Vanaf het moment van inschrijving en betaling heb je wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd. Je kunt het product in deze periode niet gebruiken. Teneinde je de mogelijkheid te bieden je een oordeel te vormen over de cursus, kun je een gratis demo van de eerste twee hoofdstukken doorlopen. Je wordt verzocht je e-mailadres achter te laten om een demo te kunnen bekijken. Door je e-mailadres achter te laten ga je akkoord met onze Privacy- en cookieverklaring en onze Algemene voorwaarden en geef je The Language Academy toestemming om je af en toe e-mails te sturen met aanbiedingen en informatie over onze cursussen.
 2. Indien je het product binnen de periode van 14 dagen wilt gaan gebruiken, kun je afzien van de bedenktijd. Je kunt dit aangeven op onze website en vervolgens direct gebruikmaken van het product.

 

Kortingen
Indien je na het volgen van een cursus van The Language Academy besluit een volgende cursus bij The Language Academy te volgen, heb je binnen een afgebakende termijn van 6 maanden recht op een korting van € 25,- op de cursus die je gaat volgen. Deze termijn van 6 maanden begint op het moment dat jouw ingekochte cursusduur eindigt, dan wel op het moment dat je deze cursus hebt afgerond door het downloaden van je certificaat.

 

Verlenging
The Language Academy biedt je de mogelijkheid tegen bijbetaling langer gebruik te maken van de door jou aangeschafte online cursus. Verlenging van je cursus is mogelijk tot de laatste dag voor het einde van de cursusovereenkomst.

 

Online+Teacher

 1. Start conversatielessen
  Na aanschaf van een cursus van The Language Academy kunnen je conversatielessen na 2 weken van start gaan. De conversatielessen kunnen ingepland worden zodra je de cursus hebt aangeschaft en je afgezien hebt van de bedenktijd of wanneer de bedenktijd van 2 weken is verstreken.
 2. Inplannen conversatielessen
  De 5 of 10 conversatielessen dienen te worden ingepland gedurende de initiële looptijd van de e-learning (6 of 12 maanden). De conversatielessen mogen niet plaatsvinden tijdens een eventuele verlenging van je e-learning. Wij nemen na de aanschaf van je cursus binnen 5 werkdagen contact met je op om de eerste les in te plannen.
 3. Annuleren conversatielessen
  Annuleren kan uitsluitend per e-mail door een bericht te sturen aan de docent met The Language Academy in de cc: info@thelanguageacademy.nl. Het annuleren van een conversatieles is op werkdagen kosteloos mogelijk tot 24 uur voor het tijdstip van aanvang.  Indien het een les op maandag betreft dient de melding uiterlijk op vrijdagmiddag voor 16.00 uur te worden gedaan. De vervallen les kan dan zonder meer opnieuw worden ingepland. Als de conversatieles minder dan 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd, kan deze helaas niet meer verplaatst worden. Als je een pakket met 5 conversatielessen hebt aangeschaft, mag je maximaal 1 keer een conversatieles annuleren en inhalen; als je een pakket van 10 conversatielessen hebt aangeschaft, mag je maximaal 2 keer een conversatieles annuleren en inhalen.
 4. Techniek
  De conversatielessen vinden plaats via software voor videoconferencing, zoals bijvoorbeeld Zoom of Microsoft Teams. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goed werkende internetverbinding en een laptop of tablet met camera en microfoon.

 

Vragen en klachten

 1. Vragen of opmerkingen kun je doorgeven via het contactformulier op de website van The Language Academy. Als je contact met ons opneemt, hebben we je naam en e-mailadres nodig.
 2. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de online cursussen worden door The Language Academy beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
 3. In geval van een klacht kun je deze schriftelijk, dat wil zeggen per e-mail, aan ons kenbaar maken. Je ontvangt van ons een ontvangstbevestiging waarin de streefdatum voor de inhoudelijke behandeling van de klacht door the Language Academy wordt vermeld.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het intellectuele eigendomsrecht op door The Language Academy geproduceerd studiemateriaal en beeld- en videomateriaal blijft te allen tijde in handen van The Language Academy.
 2. Toegang tot de digitale leeromgeving van The Language Academy is strikt persoonlijk. Het is je niet toegestaan je inloggegevens aan anderen door te spelen, dan wel anderen met jouw inloggegevens toegang te verschaffen tot onze digitale leeromgeving. Het verkopen of afstaan van jouw inloggegevens aan derden is strikt verboden. Openbaarmaking van je inloggegevens in welke vorm dan ook is strikt verboden.

 

Privacy en persoonsgegevens
The Language Academy hecht veel belang aan jouw privacy. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Alle gevoelige (persoonlijke) informatie over onze cursisten wordt beschouwd als strikt vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met partijen buiten The Language Academy.

 

Wijzigingen voorwaarden
The Language Academy behoudt zich te allen tijde het recht voor deze betalings- en annuleringsvoorwaarden te wijzigen.

 

Recht
Al onze producten, diensten en leveringsvoorwaarden zijn te allen tijde en in alle gevallen onderhevig aan Nederlands recht.

 

[versie februari 2022]