Algemene voorwaarden

The Language Academy maakt deel uit van UvA Talen B.V. Waar in onderstaande voorwaarden The Language Academy geschreven wordt, kan UvA Talen B.V. gelezen worden.

 

Inschrijving

1. Via de website meldt u zich aan voor een van onze online cursussen. Het lesgeld wordt direct voldaan bij inschrijving. De factuur met het daarop geldende BTW-percentage van 0% ontvangt u per mail. 2. De cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven, is beschikbaar gedurende de door u gekozen termijn (3, 6 of 12 maanden).

 

Bedenktijd

1. Een cursus van The Language Academy is een digitaal product. Vanaf het moment van inschrijving en betaling hebt u wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd. U kunt het product in deze periode niet gebruiken. Teneinde u de mogelijkheid te bieden u een oordeel te vormen over de cursus, kunt u een gratis demo van de eerste twee hoofdstukken doorlopen.

2. Indien u het product binnen de periode van 14 dagen wilt gaan gebruiken, kunt u afzien van de bedenktijd. U kunt dit aangeven op onze website en vervolgens direct gebruikmaken van het product.

 

Kortingen
Indien u na het volgen van een cursus van The Language Academy besluit een volgende cursus bij The Language Academy te volgen, heeft u binnen een afgebakende termijn van 6 maanden recht op een korting van € 25,- op de cursus die u gaat volgen. Deze termijn van 6 maanden begint op het moment dat uw ingekochte cursusduur eindigt, dan wel op het moment dat u deze cursus hebt afgerond door het downloaden van uw certificaat.

 

Verlenging
The Language Academy biedt u de mogelijkheid tegen bijbetaling langer gebruik te maken van de door u aangeschafte online cursus. Verlenging van uw cursus is mogelijk tot de laatste dag voor het einde van de cursusovereenkomst.

 

Vragen en klachten

1. Vragen of opmerkingen kunt u doorgeven via het contactformulier op de website van The Language Academy.

2. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de online cursussen worden door The Language Academy beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. 3. In geval van een klacht kunt u deze schriftelijk, dat wil zeggen per e-mail, aan ons kenbaar maken. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging waarin de streefdatum voor de inhoudelijke behandeling van de klacht door the Language Academy wordt vermeld.

 

Intellectuele eigendomsrechten

1. Het intellectuele eigendomsrecht op door The Language Academy geproduceerd studiemateriaal en beeld- en videomateriaal blijft te allen tijde in handen van The Language Academy.

2. Toegang tot de digitale leeromgeving van The Language Academy is strikt persoonlijk. Het is u niet toegestaan uw inloggegevens aan anderen door te spelen, dan wel anderen met uw inloggegevens toegang te verschaffen tot onze digitale leeromgeving. Het verkopen of afstaan van uw inloggegevens aan derden is strikt verboden. Openbaarmaking van uw inloggegevens in welke vorm dan ook is strikt verboden.

 

Privacy en persoonsgegevens
The Language Academy hecht veel belang aan uw privacy. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Alle gevoelige (persoonlijke) informatie over onze cursisten wordt beschouwd als strikt vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met partijen buiten The Language Academy.

 

Wijzigingen voorwaarden
The Language Academy behoudt zich te allen tijde het recht voor deze betalings- en annuleringsvoorwaarden te wijzigen.

 

Recht
Al onze producten, diensten en leveringsvoorwaarden zijn te allen tijde en in alle gevallen onderhevig aan Nederlands recht.

 

[versie maart 2018]