Welk niveausysteem hanteert The Language Academy?

Welk niveausysteem hanteert The Language Academy?

The Language Academy werkt met een internationaal erkende standaard voor taalniveau-aanduiding, het Common European Framework of Reference. Dat wordt in het Nederlands het Europees Referentiekader genoemd. Dankzij deze internationale standaard weet je altijd op welk taalniveau je een cursus volgt. Deze niveau-aanduiding wordt vermeld op jouw certificaat.

Hier vind je een overzicht van de vaardigheden die per niveau aan bod komen.